FaturaGO Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası >Fatura Yardım >Vergi Borcu
  Aktif Konular Aktif Konular
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş


Lig TV Erken Üyelik Kampanyası

K.D.V Oranları

 Yanıt Yaz Yanıt YazYazar
Mesaj
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
serol Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 24.Kasım.2011
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 27
  Alıntı serol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: K.D.V Oranları
    Gönderim Zamanı: 24.Kasım.2011 Saat 17:37


<p align="center">GÜNCEL KDV ORANLARI(30/11/2009
tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere,   
8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı malların
tesliminde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir. İlgili
2009/15315 Sayılı BKK için tıklayınız.)(2009/14881
Sayılı BKK Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan mallar, 25/3/2009
tarihli ve 2009/14812 sayılı   Kararnamenin eki Karar ekinde yer alan
(1) sayılı cetvele eklenmiştir.
İlgili 2009/14881 Sayılı BKK için tıklayınız.)(30/6/2009
tarihine kadar uygulanmak üzere, işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm   
şeklinde olanlar) teslimleri ile ekli (1) sayılı cetvelde yer alan
malların   teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir. İlgili 2009/14812 Sayılı BKK için tıklayınız.)
(15/6/2009
tarihine kadar uygulanmak üzere, net alanı 150 metrekare ve üzeri   
konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8
olarak belirlenmiştir. İlgili 2009/14802 Sayılı BKK için tıklayınız.)<p align="center">(2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN
GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902,
2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673 SAYILI KARARNAMELER İLE
YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL)


MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.


(2) Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.


(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende
safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı,
1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki
teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.


(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin
aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde
kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da
işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek
usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan
teslimler de perakende teslim sayılır.


(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış"
deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim
vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.


Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi
    MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.


Yürürlükten kaldırılan mevzuat
    MADDE 3 – (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına
uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki
17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede
değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003
tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı,
26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666
sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve
2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006
tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı
Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük
    MADDE 4 – (1) Bu Kararın; finansal kiralama
işlemlerine ilişkin hükümleri Kararın yayımı tarihinden sonra
düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (II)
sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ"  bölümünün 13/b, 14 ve 18/b
sıraları ile "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü ve 25 inci
sıraları 1/1/2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımını izleyen gün
yürürlüğe girer.


Yürütme
    MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


<p align="center"> 


<p align="center"> 


<p align="center"> 


<p align="center">(I) SAYILI LİSTE 


1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı,
çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak
çekirdeği,


2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,
b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı,
defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason,
haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan
mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup
çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu
göbeği mantar, şeker pancarı,


3- Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru
fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru
soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar
(arılar dahil),


4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,


5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği,
soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve
diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı
tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,


6- (2011/1673 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük : 28/04/2011)İlgili
mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar   
tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan
taze   sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,(12)


7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,


8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun
hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci
maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),


9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,
"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile(1)
87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan
taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna
girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız
binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları,
jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb.
motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket
etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu
motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten
yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"]
[Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze
arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu
taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre
binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim
hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci
maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),


(2008/13426 sayılı BKK ile eklenen bent, Yürürlük : 07/04/2008)
Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre
binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim
hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek
üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde
veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden
itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde %
1 katma değer vergisi oranı uygulanır.


10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer
alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,


11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il
özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya
daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları
işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların
(sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin
altındaki konutlara isabet eden kısmı,


12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,


13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere
yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat
taahhüt işleri,


14- Cenaze hizmetleri.


15- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer
vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu
araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan
mükelleflere kiralanması hizmeti, ( 2)


<p align="center">(II) SAYILI LİSTE


A-)GIDA MADDELERİ


22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;


1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan
hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler,
dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar,
sülün, beç tavuğu) hayvanlar,
b) 2 no.lu faslında yer alan mallar,
c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),


2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00,
0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer
alan mallar hariç),


3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,


4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10,
0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00
pozisyonlarında yer alan mallar,
5- 7 no.lu faslında yer alan mallar,


6- 8 no.lu faslında yer alan mallar,


7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,


8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,


9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,


10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler,
bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu
ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),


11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak
kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya
elverişli olan ham yağlar,


12- 16 no.lu faslında yer alan mallar,


13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),
b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,


14 -18 no.lu faslında yer alan mallar,


15 -19 no.lu faslında yer alan mallar,


16 - 20 no.lu faslında yer alan mallar,


17 - 21 no.lu faslında yer alan mallar,


18 - 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;
a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,
b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,


19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar,


20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar.


Bu bölümdeki malların  (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.


B) DİĞER MAL VE HİZMETLER


1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,


2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve
atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya
karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve
Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen,
Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,


3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler,
lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten,
sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden
veya bunların karışımlarından elde edilenler.),


4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların
karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek,
sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla,
dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte;
el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış,
boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış,
kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış
mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve
işlemeler,


5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve
dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası
(şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz,
perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf
ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda
kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),
6- a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların
taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat,
eldiven ve benzerleri dahil),


b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
"4302.19.95.00.19 Diğerleri" pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız
sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri, ( 3)


7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,


8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,


9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,


10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,


11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme
kaydedici cihaz teslimleri,


12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon
ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan
takoğraf cihazı teslimleri,


13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan
gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer
alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,


14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı
Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1
inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun
kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri,
silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,


15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri
ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda
verilen hizmetler,


16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,


17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı
için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan
kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,


18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,


19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan
parazit ve predatörler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma
ürünleri,( 4)


20- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan
veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri
hariç),


21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya
tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına
yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
(hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,


22- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;( 5)


<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="636">
<t><tr>
    <td valign="top" width="108">
        2520.20.90.10.00 </td>
    <td valign="top" width="528">

Dişçilikte kullanılan alçılar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

2520.20.90.90.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Tıpta kullanılan alçılar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

2804.40.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Oksijen

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

2844.40.20.00.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Radyoaktif iyot

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

2844.40.20.00.12

</td>
    <td valign="top" width="528">

Radyoaktif fosfor

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

2844.40.20.00.13

</td>
    <td valign="top" width="528">

Radyoaktif karbon

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

2844.40.20.00.14

</td>
    <td valign="top" width="528">

Radyoaktif kobalt

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

2844.40.20.00.19

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

2844.40.30.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

30.01

</td>
    <td valign="top" width="528">

Tedavide kullanılan
kurutulmuş guddeler ve diğer organlar    (toz haline getirilmiş olsun
olmasın); guddelerin veya diğer organların veya    bunların salgılarının
tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları;    tedavide veya
korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde    yer
almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

30.05

</td>
    <td valign="top" width="528">

Tıpta, cerrahide, dişçilikte
veya veterinerlikte    kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya
kaplanmış veya perakende    satılacak şekilde hazırlanmış veya
ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri,    bandajlar ve benzeri maddeler
(sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

30.06

</td>
    <td valign="top" width="528">

Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve    müstahzarları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

33.06

</td>
    <td valign="top" width="528">

Ağız veya diş sağlığını
korumaya mahsus müstahzarlar    (takma dişleri temizlemeye ve onları
ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve    tozlar dâhil); diş aralarını
temizlemekte kullanılan iplikler (diş    iplikleri), bireysel kullanıma
mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale    getirilmiş

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

3307.90.00.90.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

3407.00.00.10.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

3407.00.00.90.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Dişçi mumu

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

3407.00.00.90.13

</td>
    <td valign="top" width="528">

Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

3407.00.00.90.14

</td>
    <td valign="top" width="528">

Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte    kullanılan)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

3701.10.10.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

3701.20.00.90.12

</td>
    <td valign="top" width="528">

Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık    işlerinde kullanılanlar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

3821.00.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Mikroorganizmaların
(virüsler ve benzerleri), bitkilerin,    insan veya hayvan hücrelerinin
geliştirilmesine veya idamesine mahsus    müstahzar kültür ortamları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

3822.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Bir mesnet üzerinde bulunan
laboratuvarlarda veya    teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned
üzerinde olsun olmasın    laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan
müstahzar reaktifler (30.02 veya    30.06 pozisyonlarında yer alanlar
hariç); standart (referans) maddeleri

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

39. Fasıl

</td>
    <td valign="top" width="528">

Plastikler ve mamulleri (Yalnız
idrar torbaları, kolostomi    torbaları, aseptik dolum torbaları, her
nevi eldivenler, her nevi kan alma    tüpleri ve prezervatifler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

40. Fasıl

</td>
    <td valign="top" width="528">

Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız
idrar torbaları, kolostomi    torbaları, aseptik dolum torbaları, her
nevi eldivenler, her nevi kan alma    tüpleri ve prezervatifler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

7015.10.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Numaralı gözlük camları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8419.20

</td>
    <td valign="top" width="528">

Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8421.29.00.00.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diyalizör

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8509.80.00.00.19

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

90.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi,    sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

90.18

</td>
    <td valign="top" width="528">

Tıpta, cerrahide, dişçilikte
ve veterinerlikte kullanılan    alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları,
diğer elektromedikal cihazlar ve göz    testine mahsus cihazlar dahil)
(Aksam ve parçalar hariç)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

90.19

</td>
    <td valign="top" width="528">

Mekanoterapi cihazları;
masaj cihazları; psikotekni    cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi,
aeroterapi, suni teneffüs veya diğer    terapik teneffüs cihazları
(Aksam ve parçalar hariç)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9020.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik    parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

90.21

</td>
    <td valign="top" width="528">

Ortopedik cihazlar (Koltuk
değnekleri, cerrahi kuşaklar    ve fıtık bağları dahil) ;cebireler,
gudyerler ve kırıklara mahsus diğer    cihazlar; protez organlar;
sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus    cihazlar ve vücut kusur
veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde    taşınan veya
vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar
(Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9022.12.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Bilgisayarlı tomografi cihazları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9022.13.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9022.14

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı    kullanımlar için)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9022.21

</td>
    <td valign="top" width="528">

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı    kullanımlar için

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9027.80

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım,    nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza    cihazları)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9402.10.00.00.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Dişçi koltukları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9402.90

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9506.91.90.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9603.21.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diş fırçaları

</td>
</tr>
</t></table>

( 6)


<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="636">
<t><tr>
    <td valign="top" width="108">
        9001.30.00.00.00 </td>
    <td valign="top" width="528">

Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine    mahsus olanlar)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9001.40

</td>
    <td valign="top" width="528">

Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun    giderilmesine mahsus olanlar)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9001.50

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme kusurunun    giderilmesine mahsus olanlar)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

90.03

</td>
    <td valign="top" width="528">

Gözlüklere veya benzeri
eşyaya ait çerçeveler ve bunların    aksam ve parçaları (Kıymetli
metallerden veya kıymetli metallerle kaplama    metallerden olan gözlük
çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait çerçeveler    ile bunların
aksam ve parçaları hariç)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9004.10.10.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Optik tarzda işlenmiş camlı
olanlar (Çerçevesi kıymetli    metallerden veya kıymetli metallerle
kaplama metallerden olanlar hariç)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

9004.90

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli    metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)

</td>
</tr>
</t></table>

pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi  ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri,
23- Küspe, (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri
artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık
içki sanayinin posa ve artıkları hariç) ( 7)
tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu,
kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler,
(kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök
yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül,
yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru
kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre
bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları
dahil),


24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon,
taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere
kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya,
pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer
şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı
ve benzeri yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 15/07/2009)(birinci
sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç
yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin
bünyesindeki   lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen
hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),


25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama
tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine
göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat
acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu
hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen
geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama
tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm
hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca
belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca
fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak
geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil
edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla
birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü
içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti
sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) ( 8)


26- Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,


27- Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.


28- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;( 9)


<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="636">
<t><tr>
    <td valign="top" width="108">

8424.81

</td>
    <td valign="top" width="528">

Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar
(sıvı veya toz halindeki    maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya
pülverize etmeye mahsus mekanik    cihazlar)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8428.2030.90.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri    (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve    konveyörler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8428 90.71    00 00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Zirai    traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel    olarak imal edilmiş yükleyiciler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8428.90.95.90.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Zirai    traktörler için hidrolik kaldırıcılar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8432.10

</td>
    <td valign="top" width="528">

Pulluklar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8432.21.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diskli    tırmıklar (diskorolar)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8432 29

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri:    (Tırmıklar, skaritikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan    makinalar, çapa makinaları)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8432.30

</td>
    <td valign="top" width="528">

Ekim    ve dikim makinaları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8432.40

</td>
    <td valign="top" width="528">

Gübreleme    makina ve cihazları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433 20

</td>
    <td valign="top" width="528">

Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen    parmaklı biçme makinaları dahil)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.30

</td>
    <td valign="top" width="528">

Ot    hazırlama makina ve cihazları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433 40

</td>
    <td valign="top" width="528">

Ot    ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya    balya yapmaya mahsus olanlar dahil)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.51.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Biçer    döverler

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.52

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğer    harman makina ve cihazları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.53

</td>
    <td valign="top" width="528">

Kök    ve yumru sökme makinaları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.59.11.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Kendinden    hareketli olanlar (silaj makinası)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.59.19.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri    (silaj makinası)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.59.30.00.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Orak    makinaları (biçerler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.59.30.00.12

</td>
    <td valign="top" width="528">

Biçer    toplarlar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.59.30.00.13

</td>
    <td valign="top" width="528">

Biçer    bağlarlar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.59.80.00.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Pamuk    hasat makinası

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.59.80.00.12

</td>
    <td valign="top" width="528">

Mısır    hasat makinası

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.59.80.00.13

</td>
    <td valign="top" width="528">

Mısır    toplama ve daneleme makinaları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.59.80.00.19

</td>
    <td valign="top" width="528">

Diğerleri    (diğer hasat ve harman makina ve cihazları)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8433.90

</td>
    <td valign="top" width="528">

Aksam    ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar) ( 10)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8434.10.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Süt    sağma makinaları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8436.10.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Hayvan    yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8436.80.91.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Otomatik    yalaklar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8436.80.99.00.11

</td>
    <td valign="top" width="528">

Arıcılığa    mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8436.80.99.00.12

</td>
    <td valign="top" width="528">

Arıcılığa    mahsus diğer makina ve cihazlar

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8436.80.99.00.13

</td>
    <td valign="top" width="528">

Mekanik    hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8510.20.00.00.12

</td>
    <td valign="top" width="528">

Hayvan    kırkma makinaları

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8701.10.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Motokültörler

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8701.90.11.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Motor    gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8701.90.20.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Motor    gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8701.90.25.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Motor    gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8701.90.31.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Motor    gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8701.90.35.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Motor    gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8701.90.39.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Motor    gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler)

</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="108">

8716.20.00.00.00

</td>
    <td valign="top" width="528">

Tarımda    kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı    römorklar

</td>
</tr>
</t></table>

                                 
29- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;( 11)<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="591">
    <t><tr>
      <td valign="top" width="120">

84.29.52.10.00.00

</td>
      <td valign="top" width="472">

Paletli    ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)

</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="120">

84.29.52.90.00.11

</td>
      <td valign="top" width="472">

Lastik    tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)

</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="120">

84.29.59.00.10.11

</td>
      <td valign="top" width="472">

Beko loder

</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="120">

84.47

</td>
      <td valign="top" width="472">

Örgü    makinaları,
dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela,    
işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve   
cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="120">

84.52.10

</td>
      <td valign="top" width="472">

Ev tipi    dikiş makinaları

</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="120">

84.52.21.00.00.00

</td>
      <td valign="top" width="472">

Otomatik    üniteler (diğer dikiş makinaları)

</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="120">

84.52.29.00.00.00

</td>
      <td valign="top" width="472">

Diğerleri    (diğer dikiş makinaları)

</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="120">

84.58

</td>
      <td valign="top" width="472">

Metal    işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="120">

84.59

</td>
      <td valign="top" width="472">

Metalleri    talaş
kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya
vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri
dahil)    [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri
dahil) hariç]

</td>
    </tr>
</t></table>

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar”


 


 <div id="ftn1">
    

(1)(2009/14812 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 30/03/2009)<div id="ftn2">
    

(2) (2008/13902 sayılı BKK ile eklenen sıra, Yürürlük: 01/08/2008)<div id="ftn3">
    

(3) (2008/13902 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük: 20/07/2008) (Değişmeden önceki şekli)
“6-İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve
bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve
benzerleri dahil),”<div id="ftn4">
    

(4) (2008/13902 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük: 20/07/2008) (Değişmeden önceki şekli) “19- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,”<div id="ftn5">
    

(5) (2008/13902 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük: 20/07/2008) (değişmeden önceki şekli)
22- Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi
Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
Yönetmeliği" ve "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları
Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri
ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları)
ile bunların kiralanması hizmetleri,<div id="ftn6">
    

(6) (2008/14092 sayılı BKK ile eklenen satırlar, Yürürlük: 21/09/2008)<div id="ftn7">
    

(7) (2008/14092 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 21/09/2008)<div id="ftn8">
    

(8) (2008/13234 sayılı BKK ile değiştirilen sıra, Yürürlük:09/02/2008) (Değişmeden önceki şekli)
25-Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde
sunulan geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden
yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber
verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait
belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer
almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme
bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında
yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde
sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi
tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.),<div id="ftn9">
    

(9) (2008/13234 sayılı BKK ile eklenen sıra, Yürürlük: 09/02/2008)<div id="ftn10">
    

(10)(2009/14812 sayılı BKK ile eklenen sıra, Yürürlük: 30/03/2009)<div id="ftn11">
    

(11) (2008/13426 sayılı BKK ile eklenen sıra, Yürürlük: 07/04/2008)


    

(12) (Değişmeden önceki şekli)6-
24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre
toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek
usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve
meyve (mamulleri hariç) teslimleri,

Yukarı Dön
sanalci Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 10.Aralık.2011
Konum: erzurum
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 368
  Alıntı sanalci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28.Nisan.2016 Saat 16:26


2016 KDV Oranları hakkında web sitemizde bilgi bula bilirsiniz
Yukarı Dön Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu GörBu Sayfa 0,141 Saniyede Yüklendi.


Lig TV Erken Üyelik Kampanyası

Firmalar: Fatura SorgulamaAvon Temsilci Girişi | Elektrik Abonelik |