KPSS

KPSS Sonuçları

KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları sorgulayabilirsiniz.

 

KPSS Soruları ve Yanıtları

KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı) sorularını ve yanıtlarını yıllara göre öğrenebilirsiniz.

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), 18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarih ve 24744 sayı) yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümlerine göre sadece A Grubu ve B Grubu Kadroları için ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan 03.05.2002 tarihli “Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar ile ilgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluşları kendi yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapmışlar ya da KPSS sonuçlarına göre aday çağırarak yaptıkları giriş sınavlarının sonuçlarına göre eleman almışlardır.
KPSS LiSANS, Lefkoşa’da dört oturumda yapılmıştır. Sınavda, oturumlara göre aşağıda gösterilen testler uygulanmıştır. Adaylar bu testlerden Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini zorunlu diğerlerini ise seçmeli olarak cevaplandırmışlardır.

KPSS LİSANS'da kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

TEST ADLARI

SAYISI

ORTALAMA

SAPMA

SAYISI

GENEL YETENEK

412779

34,075

11,440

60

GENEL KÜLTÜR

411740

27,259

11,477

60

YABANCI DİL

120373

10,074

13,397

60

EĞİTİM BÖLÜMLERİ

230333

52,357

19,483

120

HUKUK

100472

8,006

5,889

40

İKTİSAT

98369

6,077

5,819

40

iiLETME

97234

4,874

3,679

40

MALİYE

97902

7,790

6,420

40

MUHASEBE

97247

2,237

4,890

40

ÇAL. EKO. VE END. 

52778

4,036

3,586

40

EKONOMETRİ

38604

0,313

2,087

40

İSTATİSTİK

48385

4,358

4,147

40

KAMU YÖNETİM,

54856

11,425

4,157

40

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 52278 6,059 3,769 40

Ham puanlar, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak hesaplanmıştır. Her hangi bir testi yanıtlamayan adayın bu test için ham puanı hesaplanmamıştır. Her adaya, ham puanı bulunan her test için yukarıdaki tabloda gösterilen ortalama ve standart sapmalar kullanılarak bir standart puan hesaplanmıştır.

KPSS Aday Şifresi İşlemleri

ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.


Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.
Kategori: KPSS > Sınav Sonuçları

Konular: KPSS Sınav Sonuçları, ÖSYS, ÖSYM Sınav Sonuçları, AÖF Sınav Sonuçları,Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.Yorum EkleEn fazla 250 karakter