YDUS Sınav Sonuçları

 

YDUS Sınav Sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından öğrenmek için Tıklayınız

 

Sınav Bilgileri ve Sorgulamalar

YDUS Sorgulamaları:

2022 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2019 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2018 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2017 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2014 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2013 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2012 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2011 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2010 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2009 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2009 Mayıs Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2008 Aralık Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2008 Mayıs Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları

YDUS sınavı Başvuru Koşulları

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvurabilmek için;


a) Türkiye'de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak.
b) YDUS Sınavının yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak.
c) 05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 sayılı Kanun'un 5. Ek maddesi hükmüne göre, uzman tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya
tamamlamadan katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. 5371 sayılı Kanunun ek madde 5'sinde "birden fazla uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır." denilmektedir. Bu nedenle YDUS ile bir ana dal kontenjanına
yerleştirilecek uzmanların tamamlamadığı devlet hizmet yükümlülükleri bulunmamalıdır.

ç) Sınava girebilmek için KPDS veya ÜDS 'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan almış olmak.
(Yabancı Dil sınav sonuç belgesi başvuru tarihi itibarı ile 3 yıldan eski olmamalıdır.)
d) Devlet Memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97 nci maddesine göre atanmasına engel hali bulunmamak.
e) Devlet Memurluğundan ve kamu görevinden çıkarılma cezası almamış olmak.
f) İlgili dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak.
g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci Maddesinin (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak.
Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bunları da karşılamaları gerekir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve kılavuzda bulunan şartlara durumları uymadığı halde başvuran adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler. Bu şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimleri sırasında bu şartlardan birini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir.


Kategori: Sınav Sonuçları

Konular: YDUS İlkbahar Sınav Sonuçları, ÖSYS, ÖSYM Sınav Sonuçları, AÖF Sınav Sonuçları, KPSS Sınav Sonuçları,Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.Yorum EkleEn fazla 250 karakter